info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 17.09.2019 – 17.09.2019

Klimarisiko for kommunene

Dette webinaret om risiko knyttet til klimaendringer er for ledere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner som jobber med klima.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Mange kommuner merker at klimaendringer setter sitt preg på lokalsamfunnet. Fremover er det større behov for å vurdere hvordan klimaendringene øker risikoen for akutt og langsiktig skade når kommunene skal lage planer og fatte beslutninger.

Innledninger:

  • Anne Jortveit, prosjektleder i Norsk Klimastiftelse, om hvilke utfordringer kommunene står overfor og hvordan de kan håndteres på en god måte. 
  • Torunn Brånå, fagansvarlig for grønn finans i Kommunalbanken, forteller om hvorfor Kommunalbanken har klimarisiko som et satsingsområde.
  • Stein Arne Andreassen, fagdirektør klima og klimatilpasning hos fylkesmannen i Trøndelag, gir praktiske eksempler fra arbeidet med klimarisiko i Trøndelagskommunene.
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.