info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 10.10.2019 – 10.10.2019

Webinar om mulig utvidet blyforbud i Reach

Kjemikaliebyrået Echa inviterer til webinar om et mulig utvidet forbud mot bly i ammunisjon og fiskesøkker. Webinaret er 10. oktober.

Sted: Echa, Helsinki
Tid: 10:00 - 11:30
Pris:
Arrangør: Kjemikaliebyrået Echa

Echa skal på oppdrag fra EU-kommisjonen utarbeide et forslag til blyforbud i ammunisjon (hagl og patroner) og fiskesøkker. Dette er en oppfølging til det foreslåtte forbudet som omfatter bruk av blyammunisjon i våtmarker.

I forbindelse med innhenting av informasjon fra relevante aktører arrangerer Echa et webinar, for å klargjøre omfanget av dette arbeidet og å besvare spørsmål. Webinaret er aktuelt for alle interessenter som planlegger å sende inn relevant informasjon til Echa, innen fristen som er 15. desember 2019.

Mer informasjon og registrering til webinaret på Echa sine sider

Relevante lenker:

EU lader om til blyfri ammunisjon

Begrensningslista - Vedlegg XVII i Reach
Stoffer som er forbudt eller skal begrenses

Materiale fra arrangement