info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 19.06.2019 – 19.06.2019

Husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Hvordan kan vi øke andelen husdyrgjødsel til biogassproduksjon? Miljødirektoratet, Østfoldforskning og Bondelaget inviterer til arbeidsverksted.

Sted: Grensesvingen 7, 0661 Oslo Se i kart
Tid: 12.30 – 16.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet, Østfoldforskning, Bondelaget

Landbruket skal forplikte seg til å redusere klimagassutslipp fram mot 2030. Jordbruket forhandler med norske myndigheter om hvordan jordbruket skal bidra med klimakutt. Biogassproduksjon fra husdyrgjødsel er ett av tiltakene både regjeringen og partene i jordbruket peker på.

Landbruket er både en ressursleverandør til biogassproduksjon, men også en forbruker både av biogjødsel på jordet, CO2 til veksthus og biogassen som både melkebilen og traktoren kan kjøre på.

Stortinget har et mål om at 30 prosent av all husdyrgjødsel skal inn i biogassanlegg, men hvordan komme dit?

På dette arbeidsverkstedet ønsker vi en diskusjon om barrierer og virkemidler, samt innspill på hvor i landet bør en satse på biogassproduksjon og hvordan de ulike sektorene bør samarbeide.

Innspillene fra diskusjonene samles i en rapport som senere vil bli brukt inn i arbeidet til den partssammensatte arbeidsgruppa.

Arbeidsseminaret starter med en lett lunsj klokka 12,30.

Som en innledning til samlingen, vil du høre:

  • Østfoldforskning om status for biogass og ressurstilgang av matavfall og marine ressurser.
  • Norges Bondelag om hvor ligger husdyrgjødselressursene og hvor er det behov for næringsstoffene.
  • Agri Analyse om resultatene fra en spørreundersøkelse som har kartlagt eksisterende biogassanlegg som behandler matavfall men ikke husdyrgjødsel og aktører bak etableringen av nye biogassanlegg.

Arbeidsverkstedet er en del av prosjektet "Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon", som er finansiert av Landbruksdirektoratets klima- og miljøprogram.

Påmelding innen 17. juni 2019

Per e-post til: johanne.sather.houge@bondelaget.no