info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 02.04.2020 – 02.04.2020

Utlysing av innovasjonsprosjekt

I forbindelse med utlysningen av innovasjonsprosjektet for automatisk miljøovervåking arrangerer Miljødirektoratet webinar.

Sted: På nettet
Tid: Kl. 12.00 -13.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet og Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet ved Johan Englund vil orientere om rammene for en før-kommersiell anskaffelse mens Miljødirektoratet ved Janne Bohnhorst vil orientere om utlysingen. Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Miljødirektoratet går inn for å forbedre og effektivisere miljøovervåkingen. Vi lyser derfor ut midler til et innovasjonsprosjekt for utvikling av automatisk miljøovervåking ved bruk av miljø-DNA. Prosjektet gjennomføres som en før-kommersiell anskaffelse og er støttet av Forskningsrådet. 

Utlysingen ligger på Doffin og har frist 22.mai.

Agenda:

  • Informasjon om før-kommersielle anskaffelser ved Digitaliseringsdirektoratet, Johan Englund
  • Informasjon om Miljødirektoratets utlysning – automatisk miljø-overvåking ved Janne Bohnhorst
  • Spørsmål fra deltagere

Vi ønsker primært at spørsmål/innspill sendes inn i forkant, men det vil også være mulig å stille spørsmål direkte i løpet av webinaret.

Spørsmål kan sendes til auto.edna@miljodir.no

Kort om innovasjonsprosjektet

Miljødirektoratet bruker over 300 millioner kroner årlig på å overvåke og kartlegge norsk natur. Dagens system for miljøovervåking er hovedsakelig basert på manuelle registreringer av feltkartleggere i naturen på et lite utvalg av lokaliteter. Dette er en tidkrevende og kostbar prosess, og gir begrenset mulighet for å oppdage endringer i "sanntid" og forhindre eller begrense skadeomfang. Det er derfor et stort behov for å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen knyttet til konkrete problemstillinger. 

De siste årene har miljø-DNA vist seg godt egnet for å effektivisere og forbedre miljøovervåkingen. Noe av utfordringen, men samtidig potensialet, ved bruk av miljø- DNA til overvåking er å få etablert automatiserte målinger. Et automatisk overvåkingsverktøy vil øke muligheten betraktelig for å oppdage potensielle farer på et tidlig tidspunkt i etableringsfasen. Et slikt system vil ha et bredt brukspotensiale innenfor både privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt.

Utviklingen av en slik løsning krever tett samarbeid mellom forskningsmiljøer innen mange fagområder og private bedrifter.