info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 01.04.2020 – 01.04.2020

Kartlegging av naturtyper: Introduksjon

Hvilke føringer ligger bak Miljødirektoratets instruks, hvordan er den utarbeidet, og hvilken type data gir en kartlegging basert på instruksen?

Sted: På nettet
Tid: 10:00 - 11:00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Webinarserie om kartlegging etter Miljødirektoratets instruks

Miljødirektoratet informerer om naturtypekartlegging på land basert på Miljødirektoratets instruks gjennom en serie av åpne, internett-baserte kurs (webinar) før kartleggingssesongen.

Webinarserien består av følgende deler:

  • Introduksjon til Miljødirektoratets instruks: Onsdag 1. april kl.10-11.
  • Hvordan kartlegge etter Miljødirektoratets instruks: Torsdag 16. april kl. 10-12.
  • Tekniske verktøy for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks: Onsdag 22. april kl. 10-11.
  • Bruk av data fra kartlegging basert på Miljødirektoratets instruks: Onsdag 29. april kl. 13-14.

Målgruppen for del 1 og 4 er oppdragsgivere for kartlegging, kartleggere, og personer som skal bruke data i arealforvaltning. Del 2 og 3 er spesifikt rettet mot kartleggere.

For nøkkelpersoner i kartleggingsoppdrag er det obligatorisk å gjennomgå webinarserien, men Miljødirektoratet anbefaler at alle kartleggere deltar. Webinarserien vil være nyttig både for kartleggere som ikke har erfaring med kartlegging etter Miljødirektoratets instruks, og kartleggere som tidligere har kartlagt etter Miljødirektoratets instruks og som ønsker en repetisjon.

Merk at denne webinar-serien ikke gir autorisasjon til kartlegging. Hovedansvar for opplæring ligger på firmaene selv, og skal dokumenteres gjennom firmaets opplæringsplan. For nøkkelpersonell anbefales deltagelse på Miljødirektoratets kalibreringssamling (feltbasert) i tillegg til denne webinar-serien.

Her kan du registrere deg som deltager i webinaret

Hvert enkelt webinar krever registrering for å få tilgang til direktesending. I direktesendingen vil det være anledning til å stille spørsmål via chat. Disse besvares til slutt i hvert enkelt webinar. Opptakene vil være tilgjengelige for alle.

Registrering innen 1. april 2020