info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 21.04.2020 – 21.04.2020

Klimavennlig hyttebygging og -turisme

I dette webinaret får du tips om hvordan kommunene kan bidra til å redusere utslipp fra hyttebygging og reisene knyttet til hytteturisme.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Det bygges hytter og hyttefelt som aldri før, over store deler av landet. Oppføring, arealbruksendringer, materialer og drift gir utslipp av klimagasser, og bilen er fortsatt den vanligste måten å komme seg til fritidsboligen på. Med god planlegging og smarte valg kan utslippene reduseres, og kommunen kan spille en viktig rolle. 

I dette webinaret får du høre hva kommuner og lokale næringsaktører kan gjøre for at å bidra til at både hyttebyggingen og transporten blir mer klimavennlig.

Innledere:

  • Kjell Ove Solbakken, daglig leder i Norsk turistutvikling, om klimavennlig hyttebygging i Gran kommune.
  • Kristin Prøven, prosjektleder, Visit Lillehammer, om klimavennlig transport av turister i Lillehammer-regionen.
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.