info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 08.12.2020 – 08.12.2020

Fjernmåling - presentasjon av prosjekter

Miljødirektoratet inviterer oppdragstakere til å presentere resultatene fra 2020-prosjekter om fjernmåling.

Sted: På nett
Tid:
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Det blir 15 minutter per presentasjon inkludert spørsmål. Seminaret er åpent for alle.

Program

12.00   Innledning, Miljødirektoratet

12.10   Kartleggingsprosjektene

  • Fjernmålingsbasert skogøkologisk grunnkart, Hans Ole Ørka, NMBU
  • Karakterisering og naturtypekartlegging av elver med Lidar, Jo Halvard Halleraker, Miljødirektoratet
  • Standardiserte bakkesannheter for økosystemer på land, Vegar Bakkestuen, NINA
  • Kartlegging av bløttbunn vegetasjon i Oslofjorden. Mikkel Høegh Bojesen DHI/NIVA
  • Kartlegging av Tørrleggingsvarighet I tidevannssone med Sentinel-1, Jörg Haarpaintner, NORCE

13:40   Pause

13:50   Overvåkingsprosjektene

  • Fjernmåling av metanutslipp ved bruk av Sentinel 5P: en mulighetsstudie, Arve Kylling, NILU
  • Kartlegging og overvåking av arealendringer i inngrepsfri natur, Øivind Due trier, Norsk Regnesentral
  • Overvåking av innsjøer, Therese Harvey, NIVA
  • Fjernmåling og tilsyn av fremmende treslag, Floris Groesz, Blom Norway
  • Stormflo og bølgeovervåkning, Hugo Kind, Stavanger Kommune

 15:20 Avslutning og oppsummering. Miljødirektoratet

Klikk her for å delta på Teams