info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 14.12.2020 – 14.12.2020

Veileder om konsekvensutredninger for klima og miljø

Miljødirektoratet inviterer til lansering av ny digital veileder om konsekvensutredninger for klima- og miljøtema.

Sted: På nettet
Tid: Kl. 10-11
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Utviklingen av ny veileder og metode til konsekvensutredninger for miljøtema er resultat av et 2-årig prosjekt, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Veilederen er utviklet av Miljødirektoratet i samarbeid med Riksantikvaren.

Program

10:00

Innledning

Maren Hersleth Holsen
Statssekretær, Klima- og miljødepartementet

10:10

Konsekvensutredninger – kunnskap til å kunne ta miljøhensyn i arealinngrepssaker

Ellen Hambro,
Direktør i Miljødirektoratet

10:20

Presentasjon av ny digital veileder

Pernille Lund Hoel
Prosjektleder, Miljødirektoratet

10:55

Oppfølging og arbeid videre

Steinulf Hoel,
leder for seksjon for arealplan, Miljødirektoratet

Arealbruk og omdisponering av areal til for eksempel veg- og boligbygging, industri og næringsformål er viktig for samfunnet, men er samtidig den viktigste driveren til tap av natur både nasjonalt og internasjonalt. Kunnskapsbasert forvaltning er et sentralt prinsipp i norsk forvaltning. Vi må vite hvilken kunnskap vi trenger for å ta miljøhensyn og hvordan vi kan bruke denne kunnskapen til å finne gode miljøløsninger.

På dette webinaret vil Miljødirektoratet presentere sin nye digitale veileder om konsekvensutredninger for klima og miljø. Veilederen viser hvilken miljøinformasjon som bør innhentes i konsekvensutredninger, og gir en metode for hvordan kunnskapen bør brukes til å vurdere konsekvenser av nye planer eller tiltak.

Påmelding og praktisk informasjon

Webinarer er seminarer via internett. Du vil få tilsendt en kvittering på e-post etter at du har meldt deg på. På lanseringsdagen vil du få tilsendt lenke til webinaret på e-post (husk å sjekke spam-filter).

Alle oppdaterte nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.

Påmeldingen er over. Lenke for å delta i arrangementet vil bli lagt på denne siden. Opptak av webinaret kan også ses ved å følge samme lenke i etterkant.