info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 03.12.2020 – 03.12.2020

Lansering av portal for økologiske grunnkart

Klima- og miljødepartementet inviterer til lansering av kartportalen portal for økologiske grunnkart.

Sted: På nettet
Tid: Kl. 12-13:50
Pris: Gratis
Arrangør: Klima- og miljødepartementet

Utviklingen av portalen er en sentral del av departementets økologisk grunnkart-satsning for å øke kunnskapen om naturen vår. Portalen er utviklet av Artsdatabanken på oppdag fra departementet.

Program

12:00 Økologisk grunnkart- et kunnskapsløft for naturen Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn
12:10 Presentasjon av portal for økologiske grunnkart Arild Lindgaard og Øyvind Bonesrønning, Artsdatabanken
12:40 Pause  

12:50

Kart fra naturtypekartleggingen og andre kartlag innhentet i økologisk grunnkart satsningen Ingunn Limstrand, Miljødirektoratet
13:10 Nye kart fra Norges geologiske undersøkelse Tom Heldal, Norges geologiske undersøkelse
13:25 Pause  
13:30 Nye kart og videre arbeid med portalen Arild Lindgaard, Artsdatabanken

Regjeringen har satt i gang et kunnskapsløft for natur med økt innsats på å innhente og samle stedfestet kunnskap om arter, natur- og landskapstyper og miljøvariabler. På dette webinaret vil Artsdatabanken for første gang presentere portal for økologiske grunnkart- en kartportal hvor denne kunnskapen samles og vises frem. En tverrsektoriell arbeidsgruppe har pekt ut hvilke kartlag som skal vises i portalen etter fastsatte kriterier. I tillegg vil et utvalg av nye kart innhentet i økologisk grunnkart-satsningen presenteres.

Påmelding og praktisk informasjon

Webinarer er seminarer via internett. Du vil få tilsendt en kvittering på e-post etter at du har meldt deg på. På lanseringsdagen vil du få tilsendt lenke til webinaret på e-post (husk å sjekke spam-filter).

Påmeldingen er nå over, men du kan fortsatt delta på webinaret ved å klikke på lenka ovenfor på denne siden!

Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.