info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 03.12.2020 – 03.12.2020

Overvåking av rovvilt i Skandinavia

Hvordan fungerer samarbeidet om rovviltovervåkingen mellom Norge og Sverige, og hvordan kan samarbeidet bli bedre?

Sted: Digitalt på Teams
Tid: 09:00 - 16:30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet og Naturvårdsverket

Webinaret er internt for Statens naturoppsyn i Norge og Länsstyrelsens naturbevakere i Sverige, samt forsknings og forvaltningsinstitusjoner i begge land.

Norsk og svensk rovviltforvaltning er avhengig av gode overvåkingsdata og bestandstall for å forvalte rovviltartene etter gjeldende politikk.

På norsk side har statens naturoppsyn ansvar for å samle inn data i felt og overlevere til Rovdata som analyserer og rapporterer årlige bestandstall og bestandsutvikling.

På svensk side har Länsstyrelsene og inventeringssamordnere i samebyene ansvar for innsamling av data.

Metodene for innsamling følger samme metodikk i begge land, og et felles instruksverk ligger til grunn for metodikken.

For gjennomgang av status og endringer av instrukser, nye metoder og videreutvikling av overvåkingen, er samlinger en viktig del for samarbeidet mellom landene. Dette webinaret er et bidrag til dette.

Program for webinaret