info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 03.12.2020 – 03.12.2020

Arealer under press - søkerwebinar

Forskningsrådet lyser ut 110 millioner til forskning på Arealer under press. Søknadsfristene er 17. februar.

Sted: Digitalt arrangement
Tid: 13:00 - 15:00
Pris: Gratis
Arrangør: Forskningsrådet

Kort oppsummert:

  • Søknadene må rette seg mot en eller flere av de prioriterte forskningsutfordringene knyttet til "Arealer under press": 
    • konsekvenser av arealbruk
    • interesseavveiinger, konflikter og beslutningsprosesser i samfunnet og i befolkningen
    • innovative løsninger som ivaretar klima og naturmangfold for bærekraftig samfunnsutvikling, infrastruktur og næringsliv
  • Utlysningen åpner for et bredt utvalg av prosjekter
  • Utlysningen er aktuell for både samfunnsvitenskapelige, tekniske- og naturvitenskapelige fagmiljøer som jobber med tematikk innenfor blant annet miljø, klima, mat og bioressurser, skog og landskap, fornybar energi, lavutslipp, transport, polarforskning, teknologi, økonomi, atferd, forbruk, bioøkonomi med mer.

I webinaret vil vi gå gjennom de tematiske prioriteringene i utlysningen og svare på innsendte spørsmål.

Webinaret holdes på norsk.