info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 04.03.2020 – 04.03.2020

Euclef - søketjeneste for 40 kjemikalieregelverk

Kjemikaliebyrået Echa inviterer til webinar hvor de presenterer en ny søketjeneste for kjemikalieregelverk.

Sted: Nett
Tid: 4. mars, klokka 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Echa

The European Union Chemical Legislation Finder (Euclef) er det europeiske kjemikaliebyrået Echa sin nye søketjeneste der 40 EU-regelverk for kjemikalier er samlet. Denne nye tjenesten gir oversikt over hvordan et stoff er regulert i EUs kjemikalieregelverk og hvilke juridiske plikter som følger.

Echas nettsted inneholder fra før informasjon om kjemiske stoffer som er regulert i de regelverkene byrået administrerer, blant annet Reach-, CLP- og biocidforordningen. Gjennom Euclef gis tilgang til informasjon om stoffer regulert i andre regelverk, som for eksempel stoffer i kosmetikk, plantevernmidler, avfall, leker og matkontaktmaterialer.

Kjemikaliebyrået Echa inviterer til webinar for å vise frem den nye søketjenesten og hvordan den virker. Det vil være anledning til å stille spørsmål.

Se webinaret i opptak