info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 24.02.2020 – 24.02.2020

Registrering av stoffer i nanoform: praktiske råd

Sted: Nett
Tid: 24. februar, klokka 11.00 - 13.00
Pris: Gratis
Arrangør: Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa)

Fra 1. januar 2020 gjelder endringer i Reach-regelverket om spesifikke krav til å registrere informasjon om stoffer i nanoform. Virksomheter må sikre at deres registrering er fullstendig (tilfredsstiller kravene i Reach) for å kunne omsette stoffet på markedet.

Kjemikaliebyrået Echa inviterer til webinar for å informere om registreringene mottatt så langt. De vil også informere om erfaringer og lærdom fra prosessen. Blant annet har Echa foreløpig mottatt færre registeringer av stoffer på nanoform enn det som var forventet.

Se webinaret i opptak