info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 11.02.2020 – 11.02.2020

Klimavennlige kommunale byggeplasser

Lær om hva kommuner kan gjøre for å få til utslipps- og fossilfrie bygg- og anleggsplasser i byer og tettsteder.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser gir renere luft og mindre støy i tillegg til å kutte utslipp av klimagasser.

I dette webinaret får du eksempler på hva kommuner har gjort for å få til klimavennlige bygg- og anleggsplasser i byer og tettsteder. Du får også en gjennomgang av tilgjengelig utslippsfri teknologi og trender i markedet.

Det blir gitt praktiske tips om hvordan man kan gå frem som byggherre, og tips til utforming av anbudsdokumenter og vekting av tildelingskriterier.

Innledere:

  • Gabriel Wergeland Krog, prosjektleder for utlånsprosjekt av utslippsfrie maskiner i Viken fylkeskommune, innleder om kommuners erfaringer med utslippsfrie maskiner og utviklingen i markedet for maskiner og utstyr som går på el, biogass eller hydrogen.
  • Randi Lile, prosjektutvikler og miljøkoordinator i Trondheim kommune, innleder om hvordan de har gått frem for å omsette politiske mål om fossil- og utslippsfrie byggeplasser til praktiske tiltak. Du får blant annet tips om markedsdialog og anbudsformuleringer.
  • Roger Holmbakken, prosjektleder for Biri Omsorgssenter i Gjøvik kommune, innleder om hvordan de planla for å realisere utslippsfrie løsninger på byggeplassen.
Påmelding og praktisk informasjon

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.