info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 11.02.2020 – 11.02.2020

Klimavennlige kommunale byggeplasser

Lær om hva kommuner kan gjøre for å få til utslipps- og fossilfrie bygg- og anleggsplasser i byer og tettsteder.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser gir renere luft og mindre støy i tillegg til å kutte utslipp av klimagasser.

I dette webinaret får du eksempler på hva kommuner har gjort for å få til klimavennlige bygg- og anleggsplasser i byer og tettsteder. Du får også en gjennomgang av tilgjengelig utslippsfri teknologi og trender i markedet.

Det blir gitt praktiske tips om hvordan man kan gå frem som byggherre, og tips til utforming av anbudsdokumenter og vekting av tildelingskriterier.

Innledere:

  • Gabriel Wergeland Krog, prosjektleder for utlånsprosjekt av utslippsfrie maskiner i Viken fylkeskommune, innleder om kommuners erfaringer med utslippsfrie maskiner og utviklingen i markedet for maskiner og utstyr som går på el, biogass eller hydrogen.
  • Randi Lile, prosjektutvikler og miljøkoordinator i Trondheim kommune, innleder om hvordan de har gått frem for å omsette politiske mål om fossil- og utslippsfrie byggeplasser til praktiske tiltak. Du får blant annet tips om markedsdialog og anbudsformuleringer.
  • Roger Holmbakken, prosjektleder for Biri Omsorgssenter i Gjøvik kommune, innleder om hvordan de planla for å realisere utslippsfrie løsninger på byggeplassen.
Påmelding og praktisk informasjon

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Spørsmål sendes inn via chat og besvares muntlig av innlederne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.