info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 31.01.2020 – 31.01.2020

Klimakur 2030 presenteres

Rapporten Klimakur 2030 blir presentert og overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fredag 31. januar på Sentralen i Oslo.

Sted: Sentralen, Marmorhallen, Øvre Slottsgate 3, Oslo Se i kart
Tid: 8.30 - 10.30
Pris: Påmeldingsfristen er utløpt
Arrangør: Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet

Presentasjonen strømmes direkte

Arrangementet overføres direkte på Klima- og miljødepartements nettsted fra klokken 8.30 fredag 31. januar.

Klimakur 2030

Klimakur 2030 er en utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005.

Ikke-kvotepliktig sektor innbefatter utslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg. For alle ikke-kvotepliktige utslipp er mulighetene for kutt og tiltakskostnader analysert, og barrierer og mulige virkemidler for å utløse utslippskuttene er vurdert.

Påmeldingsfristen er utløpt

Arrangementet er fullt: KLD-Arrangementer@kld.dep.no

Klimakur-faggruppe ledes av Miljødirektoratet

Klimakur 2030 er utarbeidet av – og vil bli presentert av – en faggruppe der Miljødirektoratet har ledet og koordinert arbeidet. Gruppen består ellers av Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova.

Rapporten vil være et viktig faglig underlag når regjeringen skal legge fram en stortingsmelding seinere i år for hvordan den skal nå sine utslippsmål for 2030.