info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 15.01.2020 – 15.01.2020

Pukkellaks: Lansering av risikovurdering

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet vurdert hvilken risiko den fremmede arten pukkellaks utgjør.

Sted: Brattørkaia 15 Se i kart
Tid: 10.00 – 11.00
Pris: Gratis, påmelding innen 13. januar.
Arrangør: Miljødirektoratet

Last ned seniorforsker Kjetil Hindars presentasjon

Nyhetsmelding fra Miljødirektoratet: Pukkellaks er en alvorlig trussel

De siste årene har vi fått mange meldinger om pukkellaks i norske lakseelver. Pukkellaksen er en laksefisk som naturlig hører hjemme i Stillehavet, men har etter utsettinger nord i Russland også funnet veien til norske vassdrag for å gyte.

I 2017 ble det fanget pukkellaks i mer enn halvparten av de lakseførende elvene i Norge, og i 2019 er også rapportene mange. Ifølge Naturpanelet er spredning av slike fremmede arter en av de viktigste årsakene til tap av naturmangfold globalt.

For å få best mulig grunnlag for å vurdere tiltak mot spredningen, har Miljødirektoratet og Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) lage en risikovurdering av pukkellaks.

Seminar 15. januar

Rapporten vil bli presentert av VKM på et seminar i Miljødirektoratets lokaler på Brattørkaia i Trondheim 15. januar.

Seminaret er gratis, men vi ber om påmelding innen 13. januar.

Vi har blant annet spurt om

  • Hvilke elver er mest utsatt?
  • Hvilke effekter kan spredning og etablering ha på lokale økosystem?
  • Vil pukkellaks konkurrere om mat og gyteplasser med laksefiskene vi har i Norge i dag?
  • Hvordan kan klimaendringer påvirke utviklingen?
  • Hvilken risiko vil økt forekomst eller etablering av pukkellaks ha for introduksjon av smittestoffer, og for utbrudd av sykdommer for vill og oppdrettet laks?

En viktig del av oppdraget går ut på å vurdere hvilke tiltak som kan settes inn for å hindre etablering, uten at tiltakene har for stor påvirkning på de norske artene i elvene.

Les mer