info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 29.01.2020 – 29.01.2020

Strengere kontroll av Reach-registreringer

Kjemikaliebyrået Echa utvider sin tekniske kontroll av Reach-registreringer. De inviterer til webinar for å informere om endringene.

Sted: På nett
Tid: 10.00 - 12.00
Pris:
Arrangør: Kjemikaliebyrået Echa

Har din virksomhet registrert stoffer under Reach eller planlegger å gjøre det? Da kan dette webinaret være nyttig. 

Fra april gjør Echa endringer på dagens tekniske kontroll av om et registreringsdossier inneholder alle nødvendige elementer ("completeness check"). De vil nå sjekke at det foreligger data for de åtte nøkkelendepunktene som undersøkes ved dossierevaluering ("compliance check").

Echa utvider også kontrollen til å omfatte bruks- og eksponeringsinformasjon i den kjemiske sikkerhetsrapporten (CSRen). Endringene vil gjelde for både nye registreringer og for oppdatering av eksisterende registreringer.

Se webinaret i opptak