info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 28.01.2020 – 28.01.2020

Klimatilpasning i kommunens planarbeid

Miljødirektoratet viser fram ny veileder for hvordan kommuner kan ta hensyn til klimaendringer kommunal og regional planlegging.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Kommuner og fylkeskommuner har en sentral rolle i arbeidet med klimatilpasning og må tilrettelegge for det i sin planlegging. I desember 2019 var veilederen til klimatilpasningsdelen av Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) klar.

For å gjøre det så enkelt som mulig for kommunene å ta i bruk veiledningen, vil Miljødirektoratet vise fram den digitale veilederen og hvordan den skal brukes for at klimaendringer hensyntas i kommunal og regional planlegging.

Seniorrådgiver Marit Trøite i Miljødirektoratet vil gå gjennom praktisk bruk av veilederen og svare på spørsmål.

Webinaret passer for ansatte som jobber med klima og miljø i kommuner og fylkeskommuner, i tillegg til kommunens ledelse og folkevalgte.

Påmelding og praktisk informasjon

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Spørsmål sendes inn via chat og besvares muntlig av innlederne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.