info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 28.01.2020 – 28.01.2020

Klimatilpasning i kommunens planarbeid

Miljødirektoratet viser fram ny veileder for hvordan kommuner kan ta hensyn til klimaendringer kommunal og regional planlegging.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Kommuner og fylkeskommuner har en sentral rolle i arbeidet med klimatilpasning og må tilrettelegge for det i sin planlegging. I desember 2019 var veilederen til klimatilpasningsdelen av Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) klar.

For å gjøre det så enkelt som mulig for kommunene å ta i bruk veiledningen, vil Miljødirektoratet vise fram den digitale veilederen og hvordan den skal brukes for at klimaendringer hensyntas i kommunal og regional planlegging.

Seniorrådgiver Marit Trøite i Miljødirektoratet vil gå gjennom praktisk bruk av veilederen og svare på spørsmål.

Webinaret passer for ansatte som jobber med klima og miljø i kommuner og fylkeskommuner, i tillegg til kommunens ledelse og folkevalgte.

Påmelding og praktisk informasjon

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.