info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 02.06.2020 – 02.06.2020

Echa arrangerer Safer Chemicals Conference

Temaer er blant annet sporing av stoffer som gir grunn til bekymring og notifisering under CLP til giftinformasjoner.

Sted: På nett
Tid: 08:00 - 15:00
Pris: Gratis
Arrangør: Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa)

Konferansen er delt i tre sesjoner

  1. Tryggere kjemikalier for et grønnere Europa
  2. Sporing av stoffer som gir grunn til bekymring
  3. Harmonisert informasjon til giftinformasjoner.

I tillegg til foredrag fra Echa og EU-kommisjonen, er det innlegg fra blant annet møbelindustri og europeiske bransjeorganisasjoner for håndtering av farlig avfall (Eurits) og for malingsindustrien (Cepe).