info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 18.06.2020 – 18.06.2020

Informasjonsmøte om CLP-artikkel 45 og vedlegg VIII

Miljødirektoratet arrangerer informasjonsmøte om CLP artikkel 45 og vedlegg VIII.

Sted: Teams
Tid: 09:00 - 12:00
Pris:
Arrangør: Miljødirektoratet

Tema for møtet er harmonisert innsendelse av kjemikalieinformasjon til bruk for Giftinformasjonen i Norge og EU/EØS. Målgruppen for møtet er virksomheter med plikt til å melde informasjon om sine stoffblandinger i henhold til CLP-artikkel 45.

Første frist for rapportering nærmer seg, og mange er fremdeles usikre på hvordan de skal gå fram for å overholde de nye kravene. Vi vil i dette møtet komme med praktisk informasjon til virksomhetene.

Det blir innlegg fra Miljødirektoratet, Giftinformasjonen og Dynea AS.

Påmelding innen tirsdag 16. juni 2020