info Dette er et tidligere arrangement

Kurs | 11.06.2020 – 12.06.2020

Kalibreringssamling for kartleggere

Miljødirektoratet inviterer til kalibreringssamling for deg som skal kartlegge naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.

Sted: Østlandet, start og slutt i Oslo
Tid: 11. - 12. juni
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Kalibreringssamlingen skal gi nøkkelpersonell fra ulike firma og oppdragsgivere en felles forståelse av kartleggingen, slik at disse igjen kan dele kunnskapen til øvrige kartleggere.

Samlingen vil fokusere på de delene av NiN-systemet og Miljødirektoratets instruks som vi vet, fra forskning og av erfaring, at er vanskelige å gjøre likt for ulike kartleggere. Artsdatabanken og eksperter på NiN fra Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, deltar på samlingen.

Det forutsettes at alle deltagere har sett webinarserien om kartlegging etter Miljødirektoratets instruks før samlingen. Kartleggingen kan starte før kalibreringssamlingen er gjennomført, men det er ikke et krav.

Praktisk info

Miljødirektoratet arrangerer to identiske samlinger, 11.-12. juni og 16.-17. juni. Kalibreringssamlingen er kun åpen for nøkkelpersonell. Miljødirektoratet anbefaler at hvert oppdrag er representert med minst en nøkkelperson på samlingen, men det er ikke et krav.

Alt nøkkelpersonell kan meldes på, men maks 25 personer kan delta på hver samling. Miljødirektoratet fordeler plassene i henhold til størrelse på oppdragene. Samlingen gjentas for å øke antall deltagere. Dersom vi får 25 eller færre påmeldinger vil kun den første samlingen gjennomføres.

Deltagelse er gratis, og Miljødirektoratet bekoster overnatting og mat på samlingen. Tid brukt og transport til samlingen må bekostes av firmaet selv. Oppstart og avslutning for samlingene blir i Oslo.

Alle må i påmeldingen oppgi hvilke(t) oppdrag (inntil 10) de er nøkkelpersonell på. Oppdragene skal spesifiseres med prosjektområdenavn (som spesifisert i ved innmelding av prosjektet) oppdragsgiver, fylke og areal (km2) som skal kartlegges.

Dersom det ikke er avklart innen 3. mai hvilke oppdrag du skal være nøkkelpersonell på, kan du fortsatt melde interesse for samlingen, men du vil komme bakerst i køen når plassene deles ut.

Etter at påmeldingsfristen er gått ut vil Miljødirektoratet gi beskjed om hvem som har fått plass på kalibreringssamlingen, og hvilken samling de skal delta på.