Webinar | 09.06.2020 – 09.06.2020

Klimahensyn i areal- og transportplanlegging

Hvordan kan kommunene kan bruke areal- og transportplanlegging og plan- og bygningsloven for å redusere utslipp av klimagasser?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

I dette webinaret blir det en gjennomgang av hvordan plan- og bygningsloven kan brukes som verktøy i kommunenes klimaarbeid.

Innleder er Fredrik Holth, dosent ved institutt for eiendom og juss ved Norges miljø- og biovitenskapelige institutt (NMBU). Dette webinaret er særlig aktuelt for deg som jobber med bolig-, areal- og transportplanlegging og annet planarbeid i kommunene eller regional forvaltning.

Vi setter av god tid til spørsmål og svar etter presentasjonen.

Påmelding og praktisk informasjon

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Spørsmål sendes inn via chat og besvares muntlig av innlederne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.