info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 02.06.2020 – 02.06.2020

Klimatilpasning: Ta vare på kulturminner

I dette webinaret får kommunene tips om hvordan de kan ta vare på kulturminner i en tid med raske klimaendringer.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Kulturarven er viktig for vår forståelse av fortiden, menneskenes liv og virke og for trivsel og tilhørighet for oss i dag. Flom, skred og kraftig nedbør kan true bygninger og arkeologiske kulturminner.

Et fuktigere og varmere klima vil gi økt fare for råteskader, mer insektskader og økt gjengroing. Derfor får eiere og forvaltere av kulturminner og kulturmiljøer større utfordringer fremover.

I dette webinaret presenteres erfaringer fra et prosjekt om kulturminner og klimaendringer i nye Kristiansand kommune, inkludert refleksjoner om hvorfor det er viktig å gjøre systematiske tiltak i tråd med kommunens klimatilpasningsstrategi.

Webinaret passer for saksbehandlere som jobber med klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner, og de som jobber med kulturminner og kulturmiljøer i forvaltningen.

Innledere:

  • Marte Boro, seniorrådgiver hos Riksantikvaren.
  • Sigurd Paulsen, beredskapssjef og informasjonssikkerhetsansvarlig, Kristiansand kommune.
  • Helge Solli, byantikvar, Kristiansand kommune.
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.