info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 16.06.2020 – 16.06.2020

Nudging og kommunikasjon i klimaarbeidet

Hvordan kan kommunene bruke nudging, eller "dulting" på norsk, som verktøy for å fremme klimasmarte valg blant innbyggere, ansatte og næringsliv?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Atferdsforskning viser at beslutningene våre påvirkes av hvordan ulike alternativer framstilles, og av hva andre i våre omgivelser velger. Denne kunnskapen er bakgrunnen for teorien om nudging som et verktøy for å forbedre menneskers valg.

Et dytt i riktig retning

En nudge er et lite «dytt» i riktig retning. Det innebærer at mennesker påvirkes til å ta valg uten at man tenker på det. Tradisjonelt støter man på nudging i matbutikkene og på avfallssorteringen. Andre eksempler er skjemaer for strømavtaler med ferdig avkryssede ruter for grønn leverandør, printere forhåndsinnstilt på dobbeltsidig utskrift, eller når lokale varer blir tydelig eksponert i butikken.

Supplement til andre virkemidler

Nudging er et supplement til økonomiske insentiver, påbud og forbud. Transport, matvalg, matsvinn og offentlige anskaffelser er eksempler på områder hvor ulike nudge kan være nyttige for å redusere utslipp.

I dette webinaret skal du få:

  • En introduksjon til nudge-teori og forskningen som ligger bak.
  • Verktøy og metoder slik at du kan jobbe med nudging i egen organisasjon.
  • Eksempler på nudge som er gjennomført i Norge og internasjonalt for å redusere klimagassutslipp.
  • Mer kunnskap om potensialet og begrensningene til nudging som verktøy for å redusere utslipp.

Innledere:

  • Sigrid Møyner Hohle, rådgiver innen klimapsykologi og kommunikasjon i Endrava. Gjennom master- og doktorgrad i psykologi har hun spesialisert seg innen nudging, klimakommunikasjon og beslutningspsykologi.
  • Mona Nilsen, som jobber med kommunikasjon i Østfoldforskning (skifter navn til Norsk senter for bærekraftsforskning, NORSUS, 25. mai 2020). Hun har jobbet med miljøinformasjon, web, formidling og kommunikasjon siden 1997, og hun deltar i ulike forskningsprosjekter hvor hun er ansvarlig for forskningsformidling.
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.