info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 12.06.2020 – 12.06.2020

Biodrivstoff som klimatiltak i Norge mot 2030

Klimakur 2030 analyserer potensialet for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser i Norge.

Sted: På nett
Tid: 11:30 - 12:30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Forskningssenteret Bio4Fuels har som mål å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren gjennom å legge til rette for en bærekraftig produksjon av biodrivstoff i Norge, og ønsker dermed å løfte denne kunnskapen. Bio4Fuels har derfor invitert Miljødirektoratet til å lede et webinar for å gå gjennom ulike biodrivstofftiltak i Klimakur 2030, og de viktigste forutsetningene, begrensninger og usikkerhetene knyttet til disse. Det blir rom for spørsmål og dialog avslutningsvis. Webinaret er åpent for alle, og vil være interessant for alle som er interessert i biodrivstoff som klimatiltak.

Rapporten Klimakur 2030 er en utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005, gjort av Miljødirektoratet sammen med Statens vegvesen, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova.