info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 19.05.2020 – 19.05.2020

Klimatilpasning: Dimensjonerende nedbør og klimapåslag

I dette webinaret får kommunene tips om hvordan de kan bestemme dimensjonerende nedbør og klimapåslag for å unngå overvann.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Intens nedbør på kort tid gir ofte utfordringer med overvann i byer og tettbygde strøk. Det er også disse styrtregn-hendelsene som vi forventer vil øke mest med klimaendringene, og som vil koste samfunnet store summer hvis vi ikke tar klimatilpasning på alvor. For at skaderisikoen ikke skal øke, selv om klimaet endrer seg, er det viktig å vite hva slags dimensjonerende verdier en bør bruke i planlegging og bygging av infrastruktur.

I dette webinaret viser vi anbefalt prosedyre for valg av dimensjonerende nedbør under dagens klima, samt hvilket klimapåslag som bør legges på toppen for å ta hensyn til en forventet økning i nedbør. Vi presenterer også hvordan dette henger sammen med NVE sin nye overvannsoppgave og planer for videreutvikling og forbedring av råd og tjenester rundt dimensjonering.

Innledninger ved Anita Verpe Dyrrdal, Meteorologisk institutt og Norsk klimaservicesenter, og Anne Fleig i NVE.

Webinaret passer for konsulenter og saksbehandlere som jobber med overvann.

Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.