info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 17.03.2020 – 17.03.2020

Echa introduserer Scip-databasen

Scip er en database for bekymringsfulle stoffer i faste produkter (articles), som er etablert under EUs reviderte rammedirektiv for avfall.

Sted: På nett
Tid: 10.00 - 12:00
Pris: Gratis
Arrangør: Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa)

Scip står for Substances of Concern In articles, as such or in complex objects.

Virksomheter som plasserer produkter med innhold av stoffer på kandidatlista i Reach (SVHC-stoffer, Substances of very high concern) ≤ 0.1 % w/w på markedet i EU/EØS må legge inn informasjon i denne databasen fra 5. januar 2021. Forhandlere og andre aktører i forsyningskjeden som leverer produkter direkte til forbrukere er ikke omfattet av denne plikten.


Kjemikaliebyrået Echa inviterer til webinar om Scip-databasen etter at en prototype nylig er lansert, der de blant annet vil demonstrere hvordan en Scip-notifikasjon skal lages og sendes inn. Det vil være anledning til å stille spørsmål.

Se webinaret i opptak