info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 06.03.2020 – 06.03.2020

Fremmede skadelige landlevende planter

- presentasjon av Miljødirektoratets planlagte offentlige utlysninger i 2020

Sted: Miljødirektoratet i Trondheim Se i kart
Tid: 10:00 - 12:00
Pris:
Arrangør: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet planlegger også i år å innhente  kunnskap knyttet til forvaltning av skadelige landlevende karplanter, inkludert utenlandske treslag, og ønsker å gi aktuelle tilbydere en kort presentasjon av de aktuelle prosjektene i forkant av  offentlig utlysning gjennom Doffin.

Vi inviterer derfor til et åpent møte i Miljødirektoratets lokaler på Brattørkaia 15, fredag 6. mars 2020 fra 10:00 til 12:00.

Møterom: Barentshavet

Agenda:

10:00-10:15    1. Innledning og bakgrunn for møtet

10:15-11:15    2. Presentasjon av aktuelle utlysninger i 2020 samt arbeid som kan resultere i utlysninger.  Kort spørsmålsrunde etter hver presentasjon.

-Tidlig oppdagelse og varsling av fremmede karplanter og insekter

-Når er utryddelse en realistisk målsetning? Fremmede karplanter

-Kunnskap om skadelige fremmede organismer i omkringliggende arealer til verneområder

-Overordna strategi for å redusere negative virkninger av utenlandske treslag

11:15-12:00     3. Råd til Miljødirektoratet: Hva slags kunnskap synes institusjonene Miljødirektoratet bør etterspørre. Diskusjon.

De som ønsker å holde et kort innlegg (maks 5 min.), gis anledning til det. Det kan ikke benyttes lysbilder, men det er anledning til å sende inn punktene til Miljødirektoratet i ettertid.

For å ha oversikt over hvor mange som deltar, ber vi om en tilbakemelding senest i løpet av torsdag 5. mars til kontaktperson Esten Ødegaard, der det også spesifiseres om man møter fysisk eller via Skype (vi sender eventuelt lenke), og om man ønsker å holde et kort innlegg under pkt. 3.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Esten Ødegaard

Tlf: 911 43 325

esten.odegaard@miljodir.no