info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 31.03.2020 – 31.03.2020

Klimakrav i kommunens anskaffelser

I dette webinaret får du eksempler på hva kommunen kan gjøre for å stille klimakrav i anbud og anskaffelser.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

I dette webinaret får du eksempler på hvordan kommunen kan bruke anbud og innkjøp til å redusere utslipp av klimagasser. Vi får tre innlegg:

  • På Sunnmøre samarbeider mange kommuner om anskaffelser. Nå har de ansatt rådgiver Anna Zäll for å bidra til at det stiles strengere klimakrav i innkjøpene. Hun forteller om arbeidet så langt. Les mer om dette prosjektet her og se Klimasats-prosjektsiden her.
  • Stavanger kommune har ansatt en rådgiver som skal jobbe systematisk med klimakrav i kommunens innkjøp. Kommunen kjøper inn varer og tjenester for 3 milliarder kroner i året, og potensialet for å redusere utslipp av klimagasser er betydelig. Rådgiveren, Jakob Ruus, vil fortelle om hvordan de jobber og gi eksempler på klimakrav i flere konkrete innkjøp.
  • I Østfold tilbys kommunene gratis bistand med klimaråd i planlegging og gjennomføring av offentlige anskaffelser. Rådgiver Erik Gathen har etterhvert fått betydelig erfaring, og vil dele sine tanker om hva andre kommuner kan gjøre og hva han tenker er suksessfaktorene i slikt arbeid. Les mer om dette her.
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.