info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 05.03.2020 – 05.03.2020

Slik bestiller du kartlegging av naturtyper

Målgruppen for dette webinaret er oppdragsgivere som skal bestille kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratet instruks.

Sted: På nett
Tid: 10.00 - 11.00
Pris: Gratis, krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

For de som ønsker å kartlegge naturtyper etter Miljødirektoratets instruks i 2020, tilbyr vi dette webinaret hvor vi gjennomgår hvordan du bestiller kartlegging og hvilke krav som gjelder.

Informasjon om naturtyper er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget i planprosesser og annen arealforvaltning.

I 2020 viderefører Miljødirektoratet overgangsordningen der både Miljødirektoratets instruks for kartlegging av naturtyper og DN-håndbok 13 Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold er anerkjent metodikk for bruk i konsekvensutredninger.

Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks

Naturtypene i instruksen er definert med Natur i Norge (NiN) og omtales som naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.

Vi viser deg også hvordan du skaffer deg tilgang til Miljødirektoratets tekniske bestillingsverktøy for naturtyper og gir deg praktiske tips til bruk av verktøyet.

Miljødirektoratet arbeider med å utvikle en sektornøytral veiledning for hvordan man skal gjennomføre konsekvensutredninger. Veilederen er planlagt publisert i andre halvdel av 2020.

En helhetlig KU-metode som er tilpasset naturtyper etter Miljødirektoratets instruks vil først foreligge når den sektornøytrale veilederen er publisert.

Målgrupper for seminaret

Målgruppen for dette webinaret er oppdragsgivere som skal bestille kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratet instruks. Eksempler er tiltakshaver, kommune, fylkesmannen og andre sektormyndigheter.

Webinaret er også relevant for nøkkelpersoner i et kartleggingsoppdrag som skal søke om tilgang til Miljødirektoratets tekniske bestillingsverktøy på vegne av en oppdragsgiver.

Påmelding og praktisk informasjon

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekke spam-filter først).

Webinarene varer normalt 45-60 minutter, inkludert svar på spørsmål fa deltakerne. Spørsmål sendes inn via chat og besvares muntlig av innlederne.

Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.

Meld deg på webinaret

Teknisk hjelp og kontakt