info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 03.03.2020 – 03.03.2020

Hvordan gjøre kommunens klimaplan effektiv?

Alle kommuner må ha planer for klimaarbeidet. Men hvordan gjøre planen(e) til effektive verktøy for styring og ledelse?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning slår fast at kommunene skal ta hensyn til klima i overordnet planlegging og myndighetsutøvelse. Kommunene bør ha ambisiøse mål for utslippsreduksjoner, og de skal bruke et bredt spekter av roller og virkemidler for å nå målene.

De fleste kommuner har slike planer, og mange er i ferd med å revidere dem. I dette webinaret gir erfarne innledere tips om hva som kan gjøres for at planene skal bli praktiske og forpliktende verktøy for styring og ledelse. Stikkord: Forankring, medvirkning og få klima inn i andre viktige planer og styringssystemer.

Innledere:

  • Seniorrådgiver Marit Hepsø i Miljødirektoratet innleder kort om kravene og forventningene til kommunenes klimaplanlegging
  • Klimarådgiver Ragnhild Hammer i Arendal kommune forteller om hvordan de har jobbet for å lage klimaplaner, og hva de gjør for å følge dem opp i det daglige arbeidet.
  • Klimarådgiver Grete Rasmussen i Fredrikstad kommune forteller om hvordan de jobbet fram klimaplanen og klimabudsjettet som ble klart høsten 2019, og hvordan de sikrer oppfølging i organisasjonen.
Påmelding og praktisk informasjon

Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.