info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 03.03.2020 – 03.03.2020

Hvordan gjøre kommunens klimaplan effektiv?

Alle kommuner må ha planer for klimaarbeidet. Men hvordan gjøre planen(e) til effektive verktøy for styring og ledelse?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning slår fast at kommunene skal ta hensyn til klima i overordnet planlegging og myndighetsutøvelse. Kommunene bør ha ambisiøse mål for utslippsreduksjoner, og de skal bruke et bredt spekter av roller og virkemidler for å nå målene.

De fleste kommuner har slike planer, og mange er i ferd med å revidere dem. I dette webinaret gir erfarne innledere tips om hva som kan gjøres for at planene skal bli praktiske og forpliktende verktøy for styring og ledelse. Stikkord: Forankring, medvirkning og få klima inn i andre viktige planer og styringssystemer.

Innledere:

  • Seniorrådgiver Marit Hepsø i Miljødirektoratet innleder kort om kravene og forventningene til kommunenes klimaplanlegging
  • Klimarådgiver Ragnhild Hammer i Arendal kommune forteller om hvordan de har jobbet for å lage klimaplaner, og hva de gjør for å følge dem opp i det daglige arbeidet.
  • Klimarådgiver Grete Rasmussen i Fredrikstad kommune forteller om hvordan de jobbet fram klimaplanen og klimabudsjettet som ble klart høsten 2019, og hvordan de sikrer oppfølging i organisasjonen.
Påmelding og praktisk informasjon

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Spørsmål sendes inn via chat og besvares muntlig av innlederne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.