info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 19.11.2020 – 19.11.2020

Framtidens bærekraftige matsystemer

I forbindelse med utlysning av nye søknadsmidler våren 2021 har Norges Forskningsråd planlagt en serie med søkerseminarer i november og desember 2020.

Sted: Digitalt arrangement
Tid: 10:00 - 11:00
Pris: Gratis
Arrangør: Norges forskningsråd

Seminarene er rettet mot Forskningsinstitusjoner og deres samarbeidspartnere (næringsliv, interesseorganisasjoner m.m.).

Først ut er et søkerseminar den 19. november om Fremtidens bærekraftige matsystemer. Påmelding finner du ved å klikke på følgende lenke.

Totalt lyser NFR ut 150 millioner til Forskerprosjekt eller Kompetanse- og samarbeidsprosjekt innenfor temaet "Fremtidens bærekraftige matsystemer":

Midlene skal gå til prosjekter som vil bidra til langsiktige og bærekraftige matsystemer, fremmer et konkurransedyktig norsk næringsliv og er med på å omstille matsystemer til å operere innenfor planetens tåleevne.

Webinaret vil gå gjennom de tematiske prioriteringene i utlysningen og svare på innsendte spørsmål. Webinaret holdes på norsk.