info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 17.11.2020 – 17.11.2020

Lansering av Naturindeks for Norge 2020

Vi står overfor en global naturkrise. 17. november vil Naturindeks for Norge 2020 gi svar på hvordan det står til med naturmangfoldet i Norge.

Sted: Digitalt på Teams
Tid: 10.00-12.15
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Naturindeks for Norge er den største sammenstillingen vi har av kunnskap om tilstanden for det biologiske mangfoldet i de store hovedøkosystemene i Norge – hav, kyst, ferskvann, våtmark, skog, fjell og åpent lavland. 

Indeksen oppdateres hvert femte år, og er en sammenstilling av overvåkingsdata, forskning og ekspertvurderinger. Ved å se på utviklingen til en rekke arter og andre indikatorer, får vi et bilde av hvor intakt eller påvirket det biologiske mangfoldet i Norge er, og hvilken vei utviklingen går.  

Norsk institutt for naturforskning (Nina) leder prosjektet, og eksperter fra Nina, Nibio og Niva bidrar som hovedforfattere for hvert sitt hovedøkosystem.  

Program: 

10.00: Velkommen  
10.05: Statssekretær Maren Hersleth Holsen 
10.15: Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet 
10.25: Naturindeks for Norge 2020, Simon Jakobsson (Nina) 
10.45: Hav, Elisabet Forsgren (Nina) 
10.55: Kystvann, Hege Gundersen (Niva) 
11.05: Pause  
11.15: Ferskvann, Ann Kristin Schartau (Nina) 
11.25: Våtmark, Magni Kyrkjeeide (Nina) 
11.35: Skog, Ken Olaf Storaunet (Nibio) 
11.45: Fjell, Nina E. Eide (Nina) 
11.55: Åpent lavland, Line Johansen (Nibio) 
12.05: Spørsmål og svar 

Påmeldingsfristen er gått ut. Klikk på lenken over for å delta på arrangementet.