info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 24.11.2020 – 24.11.2020

Materialeffektivitet og klima

Hvordan kan mer effektiv bruk av materialer i biler og boliger gi bedre klima?

Sted: Digitalt arrangement
Tid: 10:00 - 11:30
Pris: Gratis
Arrangør: NTNU Bærekraft i samarbeid med Miljødirektoratet, Circular Norway og Grønn Byggallianse

NTNU Bærekraft inviterer til et webinar om materialeffektivitet og klima i forbindelse med at det internasjonale ressurspanelet lanserer rapporten “Resource Efficiency and Climate Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future”. Webinaret er organisert i samarbeid med Miljødirektoratet, Circular Norway og Grønn Byggallianse.

Det internasjonale ressurspanelets nye rapport om ressurseffektivitet og klimaendringer vurderer hvordan mer effektiv bruk av materialer i boliger og biler kan redusere klimagassutslipp og bedre mulighetene for å nå klimamålene i Parisavtalen.

Utslipp fra produksjon av ulike materialer er nå sammenlignbart med utslipp fra landbruk, skogbruk og endring i arealbruk, men det har fått mindre oppmerksomhet i klimadebatten. Rapporten viser til at det er på tide å se lenger enn energieffektivitet for å redusere det globale karbonavtrykket.

Med dette som utgangspunkt, vil vi under webinaret få presentert det internasjonale ressurspanelet og deres arbeid med ressurs- og materialeffektivitet. I tillegg presenterer aktører fra næringslivet sine erfaringer med materialeffektivitet innen bygg- og transportsektoren. Etter presentasjonene blir det mulighet til å stille spørsmål til de som har presentert.

Hvordan kan materialeffektivitet bidra til et bedre klima? Dette vil være hovedtemaet for diskusjonene i dette webinaret.