info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 19.11.2020 – 19.11.2020

Registrering av produkter i Scip-databasen

Kjemikaliebyrået Echa inviterer til webinar for å gi veiledning om hvordan man registrerer produktene sine i Scip-databasen

Sted: På nett
Tid: 10.00 - 14.00
Pris: Gratis
Arrangør: Kjemikaliebyrået Echa

Alle produsenter og importører av faste produkter som inneholder kandidatlistestoffer i mengder over 0,1 prosent, må registrere produktene sine i den nye Scip-databasen.

Kravet om registrering i Scip gjelder fra 5. januar 2021 for alle som importerer/produserer slike produkter til EU, og er hjemlet i avfallsregelverket.

Regelverket er ennå ikke implementert i Norge. Kravet vil bare gjelde for produsenter/importører som selger til EU-land, inntil det blir implementert i norsk regelverk.

Miljødirektoratet oppfordrer likevel alle aktuelle aktører å gjøre seg kjent med disse pliktene, slik at de er klare når regelverket blir gjeldende i Norge.

Mer om Scip-databasen