info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 25.11.2020 – 25.11.2020

Sirkulær økonomi - søkerwebinar

Forskningsrådet lyser ut 100 millioner til forskning på sirkulær økonomi for samarbeidsprosjekt og forskerprosjekt.

Sted: Digitalt arrangement
Tid: 10:30 - 11:30
Pris: Gratis
Arrangør: Forskningsrådet

Forskningsrådet lyser ut 100 millioner til forskning på sirkulær økonomi fordelt på søknadstypene samarbeidsprosjekt  for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv og forskerprosjekt for fornyelse. Søknadsfristene er henholdsvis 17. og 10. februar. Fullstendig utlysningstekst finner du her

Kort oppsummert:

  • Søknaden må rette seg mot et eller flere av områdene plast, bioøkonomi, forbruk og rammebetingelser
  • Utlysningen åpner for et bredt utvalg av prosjekter
  • Utlysningen er aktuell for fagmiljøer innenfor blant annet teknologi, naturvitenskap, samfunnsvitenskap, økonomi, atferd, forbruk, plast, gjenvinning, bioøkonomi, produktdesign og regulatoriske forhold.