info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 21.10.2020 – 21.10.2020

Innspillsmøte om emballasje

Innspillsmøte for bransjeaktører om revidering av EU-krav til emballasje

Sted: Microsoft Teams
Tid: 12.00 - 14.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet og Mattilsynet

Påmeldingsfrist: 14.10.2020

EU har startet revisjon av kravene til emballasje, inkludert de grunnleggende kravene til emballasje i emballasjedirektivet (94/62/EC), slik at de i større grad støtter opp om utviklingen av en sirkulær økonomi.

I EUs arbeid inngår vurdering av mulighetene for å fremme ombruk og materialgjenvinning gjennom forbedret emballasjedesign, unngå overemballering og redusere mengdene emballasjeavfall.

Se omtale i EØS-notat og EU-kommisjonens veikart

Det pågår også en prosess i EU for å revidere regelverket for matkontaktmaterialer og bruk av materialgjenvunnet plast til matemballasje, forordning (EU) nr. 282/2008.

Trenger innspill

Vi ønsker innspill til hva som kan være viktige innspill fra Norge i denne prosessen, herunder også eksempler på gode løsninger som kan formidles.

Særlig ønsker vi konkrete innspill til hvordan emballasjedirektivets grunnleggende krav til emballasje kan innrettes, slik at de fremmer design som gjør kostnadseffektiv materialgjenvinning mulig, samtidig som hensynet til matsikkerhet ivaretas og spredning av miljøgifter unngås.

Plastemballasje og emballasje sammensatt av flere lag og materialer er spesielt aktuelt.

Innspillene må begrenses til maks fem minutter.

Spørsmål kan rettes til