info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 20.10.2020 – 20.10.2020

Sentersamling for autoriserte besøkssentre

Alle autoriserte besøkssentre og ansatte innen forvaltningen av ordninger for besøkssentre er invitert til sentersamling

Sted: På nett
Tid: 9.00 - 14.05
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Alle autoriserte besøkssentre og ansatte innen forvaltningen av autorisasjons- og tilskuddsordningene for besøkssentre hos Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet er invitert til sentersamling.

Formålet er både å dele nyheter fra Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet, og å være til inspirasjon for naturveiledningen som foregår ved sentrene. Vi oppfordrer alle de autoriserte besøkssentrene, samt ansatte som jobber med autorisasjons- og støtteordningene for besøkssentre, om å delta.

Under samlingen vil deltakerne høre nytt fra Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet, få foredrag om formidling av naturmangfold og klima, samt bruk av sosiale medier og VR-teknologi.

 

Fristen for å melde seg på er dessverre passert. Ta kontakt med Kristin.sundal@miljodir.no for spørsmål om påmelding.

Materiale fra arrangement