info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 19.10.2020 – 19.10.2020

Alnaelva: kunnskap og muligheter

Hvordan kan vi bedre vannmiljøet i Oslos lengste elv, Alnaelva, og skape nye muligheter for friluftsliv og rekreasjon i området?

Sted: Teams
Tid: kl. 12-13
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Mandag 19. november lanseres NIVAs nye rapport: Alna - kunnskapssammenstilling og mulighetsstudie, laget på oppdrag fra Miljødirektoratet. Rapporten er en kunnskapssammenstilling av miljøtilstanden i Alna, og inneholder forslag til løsninger for fremtidig restaurering.

Program:

  1. Åpning ved Klima- og miljødepartementet
  2. Innlegg v/ statssekretær Maren Hersleth Holsen, Klima- og miljødepartementet
  3. Innlegg v/byrådssekretær Morten Nordskag, Oslo kommune
  4. NIVA presenterer rapporten
  5. Alnaelvas Venner v/ Vidar Berget
  6. Diskusjon – mulighet for spørsmål

Materiale fra arrangement