info Dette er et tidligere arrangement

Konferanse | 23.09.2020 – 23.09.2020

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Hvordan skal vi best omstille oss fra fossile byggeplasser til utslippsfrie anleggsmaskiner og fornybar byggvarme, som leverandører og prosjekteiere?

Sted: Digitalt
Tid: 09:00-15:00
Pris: Gratis
Arrangør: Leverandørutviklingsprogrammet, Statsbygg, Miljødirektoratet og Digitaliseringsdirektoratet. En rekke kommuner, statlige etater og andre bestillere står bak initiativet.

Kommuner, fylkeskommuner og statlige foretak øker nå tempo i omstilling til utslippsfrie og fossilfrie bygge- og anleggsplasser. På denne digitale leverandørkonferansen møter du byggherrer fra kommune, fylke og stat som vil presentere sine behov og planer for kommende anskaffelser innen bygg- og anleggsbransjen. Leverandører viser frem sine utslippsfrie og fossilfrie klimaløsninger innenfor anleggsmaskiner, kjøretøy, utstyr, byggvarme og -tørk. Det blir dialog med prosjekteiere som deler erfaringer fra gjennomførte prosjekter – hva skal til for å lykkes? Hvordan løse problemer underveis?

Du får informasjon om myndighetenes kommende krav – blant annet forbud mot oljefyring på byggeplasser fra 2022.

Påmelding her: https://events.provisoevent.no/nho/events/leverandorkonferanse-utslippsfrie-byggeplasser/register

Foreløpig program:

Kl 09.00 Velkommen

På vei mot utslippsfrie byggeplasser – et viktig klima- og miljøtiltak v/Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Statsbygg sine ambisjoner og planer. Fellestiltaket i 2017 var en start v/Harald Nikolaisen, administrerende direktør. 

Hva gjør regjeringen, og hva kan vi gjøre sammen? Informasjon om myndighetenes kommende krav v/Maren Hersleth Holsen, statssekretær i Klima- og miljødepartementet

Kl 10.00

Utfordringer og muligheter med – og på utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Hva skal til for å lykkes? Hvordan løse problemer underveis?

Erfaringene drøftes i panel og gjennom interaktiv dialog med konferansedeltagerne. Ledes av Espen Larsen, Miljødirektoratet.

Kl 10.45

Offentlige byggherrer presenterer sine ambisjoner og konkrete behov for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. På en «rundreise» i landet blir vi kjent med et større marked. Hvilke store og små prosjekter kommer til å etterspørre dette fremover? Hva vil de kreve, og når?

PAUSE

Kl 12.00

Bedriftene presenterer sine løsninger. På webinar fordeles bedriftene etter «tema» så vi blir vi kjent med løsninger og ambisjoner for deres leveranse. Oversikt over bedriftspresentasjoner blir tilgjengelig på digitale konferansesider en dag i forkant.

Kl 14.00 Slutt

Påmelding her: https://events.provisoevent.no/nho/events/leverandorkonferanse-utslippsfrie-byggeplasser/register