Webinar | 27.04.2021 – 27.04.2021

Åpning av bekker som klimatilpasning

Ved å gjenåpne vannveier som ligger i rør, kan byer og tettsteder sikre seg bedre mot overvann, og øke verdien av området for mennesker og natur.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Mange bekker i byer og tettsteder er lagt i rør under bakken, i hovedsak for å føre forurenset vann bort fra overflaten, i tillegg til effektiv arealutnyttelse. Men bekker som er lagt i rør kan skape kapasitetsproblemer ved kraftige nedbørshendelser sammenlignet med åpne bekker.

Åpne bekker kan være mer robuste og utgjøre en del av løsningen for å transportere overvann bort fra utsatte områder. Målet er å gjenskape naturlige vannveier for å bli mer robust mot økt nedbør, gjenskape et blågrønt element i bybildet, bidra til økt biologisk mangfold og legge til rette for friluftsliv og rekreasjon.

I dette webinaret får vi høre om prosjektet "Anvisning for bekkeåpning som klimatilpasningstiltak" med Klæbu helse- og velferdssenter som case. Dette er et samarbeid mellom Trondheim kommune, forskningssenteret Klima 2050, Multiconsult og nettverket for klimatilpasning i Trøndelag.

Resultatet er en anvisning som viser de viktigste trinnene i en bekkeåpningsprosess. Den består av et flytskjema som viser beslutningsprosessen, en utsjekksmatrise for tidlig mulighetsstudie og en sjekkliste for å sikre at alle vurderinger er gjort.

Innledere: Jøran Solli i Trondheim kommune og Berit Time i forskningssenteret Klima 2050.

Påmelding og praktisk informasjon

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant. Hvis du ikke mottar e-post med lenke til webinaret i løpet av 5-10 minutter, kontakt oss via lenken under (husk å sjekk spam-filter først). Webinarene varer normalt 45-60 minutter. Vi bruker cirka halvparten av tiden på innledninger. Den andre halvparten er satt av til å svare på spørsmål fra deltakerne. Spørsmål sendes inn via chat og besvares muntlig av innlederne. Alle nettlesere skal fungere, men vi anbefaler Google Chrome (eventuelt Microsoft Edge og Mozilla Firefox) for beste funksjonalitet.