info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 13.04.2021 – 13.04.2021

Slik kan kommunene bidra til et klimavennlig landbruk

Kommunene kan bidra til klimavennlig omstilling og utslippskutt i landbruket. I dette webinaret får vi se noen eksempler på hvordan.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Ny veileder for kommunene

Miljødirektoratet presenterer også en ny veileder om dette som vi har laget spesielt for kommunene.

Klimasmart landbruk

I Østfold og Viken har fylkeskommunen i flere år drevet prosjektet Klimasmart landbruk Østfold. Prosjektet har som mål å legge til rette for reduserte klimagassutslipp og økt lønnsomhet i norsk landbruk gjennom å øke kompetansen blant bøndene.

Dette gjør de gjennom kurs og praktiske øvelser, som energieffektiv traktorkjøring, fagdag om fossilfrie korntørkere, solceller på låvetak og smart drenering.

Økt binding av karbon i jorda

I Trøndelag har fylkeskommunen og statsforvalteren et prosjekt som skal bidra til å øke bindingen av karbon i jorda. De jobber med å formidle kunnskap til gårdbrukere og naturbruksskoler om hvordan dette kan gjøres.

De etablerer også nettverk for kunnskapsdeling mellom næringen, forskning, rådgivere og naturbruksskolene om karbonbinding som en del av klimaarbeidet.

Prosjektleder Anders Mona fra statsforvalteren i Trøndelag vil også si litt om hvilke andre muligheter kommunene har for å bidra til klimatiltak i landbruket.

Innledere i webinaret

  • Charlotte Forsberg, prosjektleder for Klimasmart landbruk Østfold/Viken
  • Anders Mona, prosjektleder, statsforvalteren i Trøndelag
  • Lise Kristin Svenning Jensen, sjefingeniør, klimaavdelingen i Miljødirektoratet
Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.