info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 09.02.2021 – 09.02.2021

Det er viktig å registrere nedlagte deponier!

Miljødirektoratet presenterer ny veileder om bygging på nedlagte deponier i et webinar for ansatte i kommunen.

Sted: På nettet
Tid: Kl. 13.30-14.30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Norge vokser! Plassbehov rundt byer og tettsteder kan medføre at det bygges på områder der det tidligere var deponier og fyllplasser.

Miljødirektoratet ønsker å gjøre informasjon om risiko for gassproduksjon og forurensning av vannmiljøet fra nedlagte deponier lettere tilgjengelig, og er i gang med et kartleggingsprosjekt av nedlagte deponier og fyllinger. I webinaret vil vi informere også om kartleggingen og går gjennom kartleggingsskjemaet.