info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 03.02.2021 – 03.02.2021

Verdsetting av naturmangfold og naturens goder

Hvordan bidra til høring av rapportutkast fra Naturpanelet (Ipbes)?

Sted: Teams
Tid: 13:00 - 14:30
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Det internasjonale naturpanelet (Ipbes) er i siste fase med å utarbeide en vitenskapelig kunnskapsanalyse om verdier og verdsetting av naturmangfold og naturens goder. Rapporten ferdigstilles i 2022, og er nå ute på sin andre høringsrunde.

Dokumentene som Naturpanelet har åpnet for kommentarer på, er både andre versjon av de "tekniske kapitlene", og en første versjon av "sammendrag for beslutningstakere".

To av utredningens koordinerende hovedforfattere og en hovedforfatter kommer fra norske kunnskapsinstitusjoner: David Barton (Norsk institutt for naturforskning, Nina), Arild Vatn (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU) og Erik Gomez Baggethun (NMBU).

Miljødirektoratet, som nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, inviterer til et informasjons- og dialogmøte sammen med forfatterne, for å informere om status for arbeidet og hvordan en skal gå frem for å gi høringsinnspill.

Velkommen!

Program

13:00-13:15: Velkomst og kort orientering om Naturpanelets arbeid, Nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, Nina Vik

13:15-13:55: Kort gjennomgang av rapportens struktur og formål, Arild Vatn (NMBU), David Barton (Nina) og Erik Gomez Baggethun (NMBU)

13:55-14:10: Hvorfor er den kommende rapporten om verdier og verdsetting relevant for norske myndigheter? Finnes det relevant forskning/kunnskap i Norge? Innleder ikke avklart

14:10-14:15: Beinstrekk

14:15-14:30: Ønsker du å bidra med høringskommentarer? Praktisk informasjon om registrering hos Naturpanelet for å få tilgang til rapportutkastet, Nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, Nina Vik