Webinar | 13.01.2021 – 13.01.2021

Død ved – Levende ved

Hvorfor er død ved viktig, hvorfor er den et godt hjem for mange forskjellige arter, og er det forskjell på død ved?

Sted: Digitalt arrangement
Tid: 10:00 - 11:00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

I dette webinaret vil Rannveig M. Jacobsen fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) fortelle oss om død ved, hvorfor er den så viktig, hvorfor er det så mange arter der, og om det er forskjell på den døde veden?

Program:

  • Kl. 10.00 - 10.10 oppkobling og introduksjon.
  • Kl. 10.10-10.50 foredrag v/Ranveig M. Jacobsen
  • Kl. 10.50-11.00 spørsmål og avslutning.

Målgruppe for webinaret er ansatte til fylkesmennene som arbeider med skogvern, webinaret er imidlertid åpent for interesserte hos fylkesmennene, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet og de som arbeider med skogvern i skogeierorganisasjonene.