info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 10.06.2021 – 11.06.2021

Kalibreringssamling for kartleggere

Vi inviterer til kalibreringssamling for deg som skal kartlegge naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.

Sted: På nettet
Tid: Kl. 9-16 (tentativt) begge dager
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Kalibreringssamlingen skal gi nøkkelpersoner fra ulike firma og oppdragsgivere en felles forståelse av kartleggingen, slik at disse igjen kan dele kunnskapen til øvrige kartleggere.

Samlingen vil fokusere på de delene av NiN-systemet og Miljødirektoratets kartleggingsinstruks som vi vet, fra forskning og av erfaring, at er vanskelige å gjøre likt for ulike kartleggere. Artsdatabanken og eksperter på NiN fra Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, deltar på samlingen.

Det forutsettes at alle deltagere har sett webinar-serien om kartlegging av naturtyper på land før samlingen. Det er unntak for webinaret Hvordan bruke data fra kartlegging etter Miljødirektoratets instruks, som har fått ny dato 17. juni.

Praktisk informasjon

Grunnet Covid-19-situasjonen, blir årets samling digital og vil forgå på Teams.

Kalibreringssamlingen er kun åpen for nøkkelpersonell. Miljødirektoratet anbefaler at hvert oppdrag er representert med minst en nøkkelperson på samlingen, men det er ikke et krav for oppdrag med andre oppdragsgivere enn Miljødirektoratet. For Miljødirektoratets oppdrag er leverandører forpliktet til å delta med minst én nøkkelperson.

Alt nøkkelpersonell kan meldes på, men det er plassbegrensning på samlingen (25 deltakere). Miljødirektoratet fordeler plassene slik at én nøkkelperson fra hvert oppdrag prioriteres først. Øvrige plasser fordeles i henhold til størrelse på oppdragene.

Alle må i påmeldingen oppgi hvilke(t) oppdrag (inntil 10) de er nøkkelpersonell på. Oppdragene skal spesifiseres med prosjektområdenavn (som spesifisert ved innmelding av prosjektet), oppdragsgiver, fylke og areal (km2) som skal kartlegges.

Dersom det ikke er avklart innen 5. mai hvilke oppdrag du skal være nøkkelpersonell på, kan du fortsatt melde interesse for samlingen, men du vil komme bakerst i køen når plassene deles ut.

Etter at påmeldingsfristen er gått ut vil Miljødirektoratet gi beskjed om hvem som har fått plass på kalibreringssamlingen. Program vil bli lagt til på denne siden i forkant av samlingen.

Har du spørsmål om samlingen? Send en e-post til ninkartlegging@miljodir.no.