info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 23.06.2021 – 23.06.2021

Lær mer om FNs klimapanels scenarioer

FNs klimapanel bruker ulike scenarioer til å undersøke hvor mye mennesker bidrar til klimaendringer og handlingsalternativer for å takle dem.

Sted: På nett
Tid: 10:00-11:00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

I dette webinaret vil Jan S. Fuglestvedt, Bjørn Samset og Glen Peters, som alle er klimaforskere ved Cicero, gjøre rede for scenarioene som brukes av FNs klimapanel.

FNs klimapanel bruker ulike scenarioer for klimaendringer til å undersøke hvordan fremtiden kan utvikle seg basert på et sett med antagelser om sentrale drivkrefter og forhold. Scenarioer er ikke prediksjoner av framtiden, men brukes til å studere flere mulige framtider, og analysere og vurdere klimapolitiske valg under gitte forutsetninger.

Under forarbeidet med FNs klimapanels femte hovedrapport utviklet forskere en ny tilnærming til scenarioer. Denne tilnærmingen er bygget opp rundt ideen om utslippsbaner ("Representative Concentration Pathways" på engelsk, forkortet RCP) som angir økningen av klimagasser som følge av menneskelig aktivitet.

Utslippsbanene inkluderer i mindre grad sosioøkonomiske forutsetninger, så parallelt med arbeidet med disse ble det derfor av andre forskere utviklet et sett med scenarioer basert på sosioøkonomiske utviklingsbaner ("Shared Socioeconomic Pathways" på engelsk, forkortet SSP). Disse utviklingsbanene vil tas i bruk i sjette hovedrapport, og det er derfor viktig å forstå hva scenarioene er og hvordan de brukes.

Spørsmål om klimascenarioer

  • Hvordan kommer forskere frem til de ulike scenarioene?
  • Hvordan brukes scenarioene i rapportene fra FNs klimapanel?
  • Hva slags betydning har scenarioene for oss og hvordan kan de brukes av beslutningstakere?

Fakta om FNs klimapanel

  • FNs klimapanel vurderer publisert vitenskapelig litteratur – de driver ikke med egen forskning. Vurderingene skrives av flere hundre ledende eksperter fra hele verden. som deltar frivillig med sin tid og ekspertise.
  • Rapportene fra FNs klimapanel er det viktigste faglige grunnlaget om klimaendringene for de internasjonale klimaforhandlingene under FNs klimakonvensjon (UNFCCC).
  • FNs klimapanel (IPCC) ble etablert i 1988 av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP).
  • Klimapanelet har i dag 195 medlemmer.

Mer om FNs klimapanel

www.miljodirektoratet.no/ipcc - informasjon på norsk

Lær mer om FNs klimapanel - webinar 14. juni

Ny rapport fra FNs klimapanel - digitalt møte for media og andre 16. juni

Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.

Kontakt