info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 23.06.2021 – 23.06.2021

Ny rapport om bærekraftig kystforvaltning

FNs internasjonale ressurspanel lanserer en global rapport om bærekraftig kystforvaltning. Lanseringen er digital og er åpen for alle.

Sted: På nett
Tid: 14:00-15:00
Pris: Gratis
Arrangør: FNs internasjonale ressurspanel

IRP Governing Coastal Resources report launch event 23 June invite.png

Kort om rapportens innhold

Naturmangfold i havet påvirkes negativt av ulike aktiviteter på land, blant annet avrenning fra landbruk, forurenset avløpsvann, arealbruk i strandsonen og marin forsøpling.  

Ressurspanelet foreslår fem tiltak for en bærekraftig kystforvaltning, blant annet økosystembasert forvaltning og mer effektiv koordinering på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.

Rapporten omtaler ikke norske forhold direkte, men hovedbudskapene er relevante for Norge. Innholdet i rapporten står for forskernes regning. Rapporten gjøres tilgjengelig onsdag morgen den 23. juni.

Marianne Gjørv representerer Norge og Miljødirektoratet i ressurspanelets styringskomité. På den internasjonale lanseringen vil hun gi et norsk perspektiv på rapporten.