info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 20.05.2021 – 20.05.2021

Bærekraftig bruk av ville arter

Hvordan bidra til høring av rapportutkast fra Naturpanelet (IPBES)?

Sted: På nett
Tid: 09.30 - 11.00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) er i siste fase med å utarbeide en vitenskapelig kunnskapsanalyse om bærekraftig bruk av ville arter. Rapporten ferdigstilles i 2022, og er nå ute på sin andre høringsrunde.

Dokumentene som Naturpanelet har åpnet for kommentarer på, er både andre versjon av de tekniske kapitlene, og en første versjon av "sammendrag for beslutningstakere".

To av utredningens forfattere kommer fra norske kunnskapsinstitusjoner: Elizabeth Barron (NTNU) og Håkon Stokland (NINA).

Miljødirektoratet, som nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, inviterer til et informasjons- og dialogmøte sammen med forfatterne, for å informere om status for arbeidet og hvordan en skal gå frem for å gi høringsinnspill.

Velkommen!

Program

09:30-09:45: Velkomst og kort orientering om Naturpanelets arbeid, Nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, Nina Vik

09:45-10:25: Kort gjennomgang av rapportens struktur og formål, Elizabeth Barron (NTNU) og Håkon Stokland (NINA)

10:25-10:40: Hvorfor er den kommende rapporten om bærekraftig bruk av ville arter relevant for norske myndigheter? Finnes det relevant forskning/kunnskap i Norge? Innleder ikke avklart

10:40-10:45: Beinstrekk

10:45-11:00: Ønsker du å bidra med høringskommentarer? Praktisk informasjon om registrering hos Naturpanelet for å få tilgang til rapportutkastet, Nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet, Nina Vik