info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 17.11.2021 – 17.11.2021

Karrieredag for mangfold i miljøforvaltningen

Miljøforvaltningen inviterer til karrieredag som del av inkluderings- og mangfoldsinnsatsen.

Sted: På nett
Tid: 12:00-12:00
Pris: Gratis
Arrangør: Klima- og miljødepartementet, Artsdatabanken, Rikstantikvaren, Meterologisk institutt, Polarinstituttet, Kulturminnefondet og Miljødirektoratet.

Meld deg på her.

Som del av inkluderings- og mangfoldsinnsatsen i staten har virksomhetene i miljøforvaltningen laget en handlingsplan for 2021-2022 for å flere fra målgruppene til å søke på, og ansettes i stillingene vi lyser ut. Karrieredagen er et tiltak i denne planen. 

Hvorfor en egen karrieredag for mangfold?

Hensikten med webinaret er å bedre synliggjøre mulighetene for å arbeide i våre virksomheter, og gjennom dette øke antallet godt kvalifiserte søkere i fra målgruppene for inkluderingsarbeidet - søkere med nedsatt funksjonsevne og søkere med hull i CVen. Klima- og miljøpolitikken angår hele samfunnet, og vi tror at en mangfoldig arbeidsstyrke i miljøforvaltningen gir oss gode forutsetninger for å kommunisere med flere målgrupper for våre satsinger og tiltak. Et mangfold i medarbeidernes erfaringsbakgrunn gir også et sterkere grunnlag for nytenking og innovasjon, og bidrar til solide beslutningsgrunnlag.

Dette webinaret er gratis - Meld deg på i dag!

Det koster ikke noe å delta på karrieredagen. Vi håper at du har lyst til å være med og bli litt bedre kjent med våre virksomheter, og kanskje få lyst til å søke på en stilling i miljøforvaltningen.